To Πολυαθλητικό Σωματείο Τρικάλων (T.F.B.A.) ζητά να ψηφίσει στην ΕΟΚ

Το Πολυαθλητικό Σωματείο Τρικάλων (T.F.B.A.) του Γιώργου Φούντα με επιστολή που απέστειλε στην ΓΓΑ και τον Υφυπουργό Λευτέρη Αυγενάκη  ζητά να συμμετάσχει στις εκλογές της ΕΟΚ τονίζοντας πως οχι απο δική του υπαιτιότητα αποκλείστηκε απο την διαδικασία.

Αναλυτικά στην επιστολή του το Τρικαλινό σωματείο αναφέρει:

 

Κύριοι,

Το σωματείο μας, συμμορφούμενο πλήρως με τις πρόσφατες κανονιστικές διατάξεις της επίσημης Πολιτείας περί αναμόρφωσης και ανασυγκρότησης του αθλητισμού, ενήργησε εγκαίρως ήδη από το καλοκαίρι του 2020 υποβάλλοντας την από 4.6.2020 σχετική αίτησή του με τα συνημμένα σ’ αυτή δικαιολογητικά, προκειμένου ν’ αποκτήσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώρισή του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εντασσόμενο νομίμως στο σχετικά τηρούμενο Μητρώο.

Όπως καλώς γνωρίζετε, μέχρι το τελικό στάδιο της έκδοσης της συγκεκριμένης απόφασης και της σύννομης εγγραφής στο σχετικό Μητρώο προηγείται μια ολόκληρη γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία ξεκινά με  έκτακτες συγκλήσεις γενικών συνελεύσεων και  αναδιαρθρώσεις των μελών των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και φτάνει μέχρι και την τροποποίηση και επικαιροποίηση των καταστατικών, προκειμένου αυτά να εναρμονισθούν με τις καινούριες διατάξεις του νόμου, όπου «αναγκαστικά» εμπλέκεται και ο τομέας της δικαιοσύνης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται επιπρόσθετα από πλευράς κόπων, νομικών εξόδων και κυρίως καθυστέρησης, καθώς ο δικαστικός χρόνος που απαιτείται για την έκδοση και τη νόμιμη δημοσίευση μιας απόφασης ή έστω και μιας απλής διάταξης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον συμβατικό.

Παρόλ’ αυτά, το σωματείο μας κατάφερε να ενεργήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα. Παρά και τα επιπρόσθετα προσκόμματα που δημιούργησε σε ολόκληρη την επικράτεια η εξάπλωση της πανδημίας (Covid – 19) και τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την αποτροπή της, εμείς, στις 25.11.2020 αποστείλαμε – επί αποδείξει, μέσω κούριερ – τον σχετικό φάκελο, στις 30.11.2020 (5 ημέρες αργότερα) η αρμόδια υπάλληλος μας πληροφόρησε ότι αυτός έχει ήδη παραληφθεί από την Γ.Γ.Α  και στις 7.12.2020 – όπως αποδεικνύεται από το ίδιο το κείμενο της εγκριτικής απόφασης – βεβαιώνεται επισήμως ότι είχαμε προσκομίσει αρμοδίως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ότι είχαν γίνει όλες οι διορθωτικές ενέργειες εκ μέρους μας.

Πλην όμως, η  – υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 691253 – τελική εγκριτική απόφαση της Γ.Γ.Α, δια της οποίας μας χορηγήθηκε επιτέλους    η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, εξεδόθη στις 12.1.2021 με σημαντική καθυστέρηση σχεδόν ενός ολόκληρου μήνα, με αποτέλεσμα, άνευ δικής μας υπαιτιότητας,  να έχει παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα εκ μέρους του ως άνω  κου. Υπουργού «ημερομηνία ορόσημο» της 31ης Δεκεμβρίου 2020 για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και κατ’ επέκτασιν να μην δικαιούμαστε, πέραν των άλλων και για εντελώς τυπικούς λόγους, να συμμετάσχουμε στις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) στερούμενοι του αναφαίρετου δικαιώματός μας να λάβουμε μέρος σ’ αυτές και να έχουμε    – δια της ψήφου μας – ενεργό συμμετοχή και άποψη στα κοινά της Ομοσπονδίας  που μας αφορούν άμεσα.

 

Εκ των ανωτέρω δοθέντων:

 

  • Διαμαρτυρόμαστε εντόνως και προς πάσα αρμόδια κατεύθυνση για την δυσάρεστη τροπή των πραγμάτων και δη άνευ  δικής μας ευθύνης, κωλυσιεργίας  ή  υπαιτιότητας  και
  • Υποβάλλουμε – δια της παρούσης – το αίτημά μας τόσο προς την Γ.Γ.Α. όσο και στον αρμόδιο κο. Υπουργό Αθλητισμού όπως, προς αποκατάσταση της επιγενόμενης σε βάρος μας αδικίας, μας επιτρέψει κατ’ εξαίρεση, με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης να ψηφίσουμε (δια της νομίμως ορισθείσας αντιπροσώπου μας) στις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ  στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στην οποία υπαγόμαστε.-

 

Τρίκαλα 8.3.2021

Για το

ΠΟΛΥΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ