ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:30-

16:00

 Εφηβικό Εφηβικό F14(ΠΑΜ) Εφηβικό Εφηβικό

16:00-

17:00

F14(ΠΑΜ) PROJUNIOR 1 Baby 2 Projunior Baby 1

17:00-

18:00

ΜΙΝΙ 3 Projunior2(BABY1) Junior 2 Baby 1-2 Junior 3

18:00-

19:00

F14(Junior)  JUNIOR Junior 1 Mini 3 Projunior

19:00-

20:00

Mini 2 F14(K) Junior 3 Κορίτσια Παμπαίδες

20:00-

21:15

Παιδικό 2 F14 (ΠΑΙΔΙΚΟ) Mini 1 Κορίτσια Παιδικό 2

21:15-

22:45

F14(ΠΑΙΔΙΚΟ) ΚΟΙΝΟ Κοινό Aνδρικό Βολεϊ

 

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:30-

16:00

 ΕφηβικόΕφηβικόF14(ΠΑΜ)ΕφηβικόΕφηβικό

16:00-

17:00

Baby 2Baby 1Baby 2ProjuniorBaby 1

17:00-

18:00

Junior 2ProjuniorJunior 2Baby 1-2Junior 3

18:00-

19:00

Junior 1Mini 2-3Junior 1Mini 3Projunior

19:00-

20:00

Mini 1ΚορίτσιαJunior 3ΚορίτσιαΠαμπαίδες

20:00-

21:15

Παιδικό 2*ΑνδρικόMini 1ΚορίτσιαΠαιδικό 2

21:15-

22:45

ΚοινόΒολεϊΚοινόAνδρικόΒολεϊ
ΩΡΕΣΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ

10:00-

11:00

Projunior Μini 3

11:00-

12:00

Junior 2Παμπαίδες

12:00-

13:00

Junior 1Junior 3

13:00-

14:00

Mini 2Βόλει

14:00-

15:00

Mini 3 

15:00-

16:00

ΒόλειΑΓΩΝΕΣ

17:00-

18:00

ΚορίτσιαΒολεϊ

18:00

19:00

ΚορίτσιαΒολεϊ

19:00

22:00

ΚοινόΚοινό
ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00-

10:00

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

10:00-

11:00

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

11:00-

12:00

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

12:00-

13:00

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

13:00-

14:00

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

 

* Είναι +2 ώρες στο κλειστό γήπεδο της Μπάρας

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31/8/20

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:30-

16:00

 Εφηβικό Εφηβικό F14(ΠΑΜ) Εφηβικό Εφηβικό

16:00-

17:00

F14(ΠΑΜ) PROJUNIOR 1 Baby 2 Projunior Baby 1

17:00-

18:00

ΜΙΝΙ 3 Projunior2(BABY1) Junior 2 Baby 1-2 Junior 3

18:00-

19:00

F14(Junior)  JUNIOR Junior 1 Mini 3 Projunior

19:00-

20:00

Mini 2 F14(K) Junior 3 Κορίτσια Παμπαίδες

20:00-

21:15

Παιδικό 2 F14 (ΠΑΙΔΙΚΟ) Mini 1 Κορίτσια Παιδικό 2

21:15-

22:45

F14(ΠΑΙΔΙΚΟ) ΚΟΙΝΟ Κοινό Aνδρικό Βολεϊ

 

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:30-

16:00

 ΕφηβικόΕφηβικόF14(ΠΑΜ)ΕφηβικόΕφηβικό

16:00-

17:00

Baby 2Baby 1Baby 2ProjuniorBaby 1

17:00-

18:00

Junior 2ProjuniorJunior 2Baby 1-2Junior 3

18:00-

19:00

Junior 1Mini 2-3Junior 1Mini 3Projunior

19:00-

20:00

Mini 1ΚορίτσιαJunior 3ΚορίτσιαΠαμπαίδες

20:00-

21:15

Παιδικό 2*ΑνδρικόMini 1ΚορίτσιαΠαιδικό 2

21:15-

22:45

ΚοινόΒολεϊΚοινόAνδρικόΒολεϊ
ΩΡΕΣΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ

10:00-

11:00

Projunior Μini 3

11:00-

12:00

Junior 2Παμπαίδες

12:00-

13:00

Junior 1Junior 3

13:00-

14:00

Mini 2Βόλει

14:00-

15:00

Mini 3 

15:00-

16:00

ΒόλειΑΓΩΝΕΣ

17:00-

18:00

ΚορίτσιαΒολεϊ

18:00

19:00

ΚορίτσιαΒολεϊ

19:00

22:00

ΚοινόΚοινό
ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00-

10:00

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

10:00-

11:00

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

11:00-

12:00

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

12:00-

13:00

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

Ατομικές

Πρ/σεις

13:00-

14:00

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

Πρωινή

Ζώνη

 

* Είναι +2 ώρες στο κλειστό γήπεδο της Μπάρας

2020 - 2021

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΡΑΣ
9:00-10:00     ΠΑΙΔΙΚΟ 2MINI 3 
10:00-11:00     F14(JUNIOR)K(ΜΙΚΡΑ) 
11:00-12:00     PROJUNIOR 1ΒΑΒΥ 
12:00-13:00     MINI2PROJUNIOR 2 ( BABY 1) 
13:00-14:00     F14(ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ)JUNIORΣΑΒΒΑΤΟ 13:30-14:30 F14(MINI)
14:00-15:00     ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2  
15:00-16:00        
         
14:30-16:00F14(ΕΦΗΒΙΚΟ)F14(ΕΦΗΒΙΚΟ)F14(ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ)F14(ΕΦΗΒΙΚΟ)F14(ΕΦΗΒΙΚΟ)   
16:00-17:00F14(ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ)PROJUNIOR 1ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2MINI 3ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2   
17:00-18:00MINI 3PROJUNIOR 2 (BABY 1)ΒΑΒΥJUNIORΒΑΒΥ   
18:00-19:00F14(JUNIOR)JUNIORMINI2PROJUNIOR 2 (BABY 1)PROJUNIOR 1   
19:00-20:00MINI2K(ΜΙΚΡΑ)F14(MINI)F14(JUNIOR)F14(K)   
20:00-21:00F14(MINI)F14(K)F14(K)K(ΜΙΚΡΑ)F14(ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ)   
21:00-22:00ΠΑΙΔΙΚΟ 2F14(ΠΑΙΔΙΚΟ)F14(ΠΑΙΔΙΚΟ)ΠΑΙΔΙΚΟ 2F14(ΠΑΙΔΙΚΟ)   
22:00-23:00F14(ΠΑΙΔΙΚΟ)ΚΟΙΝΟVOLLEYΑΝΔΡΙΚΟVOLLEY   
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:30- 16:00 F14 (ΕΦΗΒΙΚΟ) F14 (ΕΦΗΒΙΚΟ) F14 (ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ) F14 (ΕΦΗΒΙΚΟ) F14 (ΕΦΗΒΙΚΟ)
16:00- 17:00 F14( ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ) PROJUNIOR 1 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2 MINI 3 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2
17:00- 18:00 MINI 3 PROJUNIOR 2 (BABY 1) ΒΑΒΥ JUNIOR ΒΑΒΥ
18:00- 19:00 F14(JUNIOR) JUNIOR MINI2 PROJUNIOR 2 (BABY 1) PROJUNIOR 1
19:00- 20:00 MINI2 K(ΜΙΚΡΑ) F14(MINI) F14(JUNIOR) F14(K)
20:00- 21:00 F14(MINI) F14(K) F14(K) K(ΜΙΚΡΑ) F14 (ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ)
21:00- 22:00 ΠΑΙΔΙΚΟ 2 F14 (ΠΑΙΔΙΚΟ) F14 (ΠΑΙΔΙΚΟ) ΠΑΙΔΙΚΟ 2 F14 (ΠΑΙΔΙΚΟ)
22:00- 23:00 F14(ΠΑΙΔΙΚΟ) ΚΟΙΝΟ VOLLEY ΑΝΔΡΙΚΟ VOLLEY
ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΡΑΣ
9:00- 10:00 ΠΑΙΔΙΚΟ 2 MINI 3
10:00- 11:00 F14 (JUNIOR) K(ΜΙΚΡΑ)
11:00- 12:00 PROJUNIOR 1 ΒΑΒΥ
12:00- 13:00 MINI2 PROJUNIOR 2 ( BABY 1)
13:00- 14:00 F14 (ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ) JUNIOR ΣΑΒΒΑΤΟ 13:30-14:30 F14(MINI)
14:00- 15:00 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2
15:00- 16:00