…τεχνική και σουτ μέρες στο… fountas club 14…!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 

ΜΕΡΕΣ ΣΟΥΤ

ΤΕΤΑΡΤΗ  & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:00  – 12:00

ΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ  &  ΠΕΜΠΤΗ

11:00 – 12:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6980 150 150 & 6979 177 493

info@fountasclub14.com