ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ T.F.B.A ΤΗΝ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΑ / ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

 

Μ Δευτέρα/ κανονικά

Μ Τρίτη/ κανονικά

Μ Τετάρτη/ κανονικά

Μ Πέμπτη/κλειστή

Μ Παρασκευή/κλειστή

Μ Σάββατο / κλειστή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ

Δευτέρα / κλειστή

Τρίτη / κλειστή

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Πέμπτη / κανονικά